27 Αυγ 2012

Νέα παράταση απόρριψης της μεταλλουργικής σκουριάς του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία, 21.8.2012

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος στις 20/9/2011 με το αριθμ πρωτ. 2226 έγγραφό της επέβαλε στη ΛΑΡΚΟ μια σειρά μέτρων συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Συμμόρφωσης, το οποίο προέκυψε ύστερα από εκτενή επιθεώρηση και διάλογο ανάμεσα στην Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και την εταιρεία Στις 30.4.2012 είχαμε καταγγείλει ότι ήταν σε εξέλιξη μεθόδευση για αναστολή της προσαρμογής της εταιρείας της ΛΑΡΚΟ στην περιβαλλοντική νομοθεσία• ότι τίποτα, από όσα όφειλε να κάνει η εταιρεία, δεν έκανε και κανένα από τα έργα, που όφειλε να προωθήσει, δεν προώθησε.

Στις 18.5.2012 η κυρία Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητούσε, με το αριθμ. πρωτ 619 έγγραφό της, από τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ επανέλεγχο της εταιρείας ΛΑΡΚΟ για την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Συμμόρφωσης.

Αντί για οποιαδήποτε απάντηση είχαμε στις 11.6.2012 την με αριθμ πρωτ: Δ8/Γ/Φ.12.3α/8023/1194 ΚΥΑ των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη «Χορήγηση παράτασης απόρριψης των μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου».

 Αυτό σημαίνει ότι η χρυσίζουσα σκουριά θα εξακολουθεί να πέφτει στη θάλασσα, νεκρώνοντας σταδιακά έναν ήδη βαριά τραυματισμένο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Ότι το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ παραγωγής σιδηρονικελίου, θα συνεχίσει να κυριαρχεί και να είναι συνώνυμο με την πιο βαριά οικολογική καταστροφή της ευρύτερης περιοχής, χερσαίας και θαλάσσιας.

Και ο μόνος στόχος για όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ένα χαμηλότερο τίμημα πώλησης. Τα συμφέροντα, που φαίνεται ότι κυριαρχούν, είναι αυτά των αγοραστών• διότι μια εταιρεία με εκκρεμείς υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο ύψους αρκετών εκατομμυρίων, κοστολογείται σαφέστατα χαμηλότερα από την πραγματική της αξία. Αντίθετα, μια εταιρεία με περιβαλλοντική υπεραξία θα πουληθεί ακριβά…

27 Ιουν 2012

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Θα συνεχίσει η σκουριά της ΛΑΡΚΟ να πέφτει στη θάλασσα;

Λαμία, 30.4.2012
Στις 20/9/2011 η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, με το Αρ. Πρωτ. 2226 έγγραφό της προς τον πρόεδρο του ΔΣ της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ, επέβαλε στην παραπάνω εταιρεία μια σειρά μέτρων συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο παραπάνω έγγραφο προέκυψαν ύστερα από εκτενή επιθεώρηση και διάλογο ανάμεσα στην Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και την ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο συμμόρφωσης της εταιρείας προβλέπει μια σειρά μέτρων, τα οποία πρέπει να ληφθούν, καθώς και έργων που πρέπει να κατασκευαστούν σε έναν χρονικό ορίζοντα τετραετίας με ενδιάμεσα στάδια που λήγουν σε έξι μήνες, ένα και δύο χρόνια.

Η πολιτεία στάθηκε πολύ γαλαντόμα απέναντι στην εταιρεία, η οποία καταστρέφει τη θάλασσα, τον αέρα και το έδαφος στις περιοχές, όπου δραστηριοποιείται. Τί έκανε σε ανταπόδοση αυτής της προσφοράς η ΛΑΡΚΟ; Τί από όσα όφειλε να κάνει μέχρι σήμερα έκανε; Πρακτικά, τίποτα. Κανένα από τα έργα που όφειλε να προωθήσει, δεν προώθησε. Αντίθετα, πληροφορίες μας λένε ότι, πέντε μήνες πριν εκπνεύσει η πρώτη προθεσμία και λίγο πριν τις εκλογές, προσπαθεί να επιτύχει, στην χειρότερη περίπτωση την αναβολή στις υποχρεώσεις και στην καλύτερη την αναστολή προσαρμογής της εταιρείας στην περιβαλλοντική νομοθεσία, και μάλιστα αυτό να ανακοινωθεί επίσημα πριν το καλοκαίρι.

Αυτό σημαίνει ότι η χρυσίζουσα σκουριά θα εξακολουθεί να πέφτει στη θάλασσα, νεκρώνοντας σταδιακά έναν ήδη βαριά τραυματισμένο βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Βουνά σκουριάς θα συνεχίζουν συσσωρεύονται παντού, τόνοι εσπνεύσιμων σωματιδίων θα ταξιδεύουν στον αέρα, ραδιενεργά κατάλοιπα άνθρακα 14 να επικάθονται στο χώρο εργασίας.

Ο μόνος στόχος για όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ένα χαμηλότερο τίμημα πώλησης. Τα συμφέροντα που φαίνεται ότι προασπίζουν είναι αυτά των αγοραστών• διότι μια εταιρεία με εκκρεμείς υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο ύψους αρκετών εκατομμυρίων, κοστολογείται σαφέστατα χαμηλότερα της αξίας της. Αντίθετα μια εταιρεία με περιβαλλοντική υπεραξία θα πουληθεί ακριβά…

Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 6977261256